Thursday, December 12, 2013

Se till forskningen

Det som varit bra med den senaste tidens debatt om skolan är idén om att skapa en skolkommission  en kommission som förutsättningslöst skulle titta på hur Sveriges skola skulle kunna utvecklas och bli bättre. Det finns mycket vettig forskning och det är viktigt att det inte blir politiska låsningar och ogenomtänkta reformer ännu en gång. Det viktigaste är dock att lärarkårens kompetens höjs. Bland annat måste lärarlönerna upp, den lärare som på 60-talet hade lika hög lön som en riksdagsledamot är idag sedan länge en blekt minne. Medans en riksdagspolitiker idag tjänar närmare 60 000 kr så traskar lärarna runt kring 25 000- 30 000 kr nivån.  Att höja lönerna med till att börja med 5000 kr rakt av vore i alla fall ett litet steg på vägen för att locka fler högkvalitativa lärare till den svenska skolan.

Det finns en myriad andra små steg som måste tas för att Sverige återigen ska kunna få en skola i världsklass, vi får hoppas att politikerna snart kommer till insikt om vad som måste göras.

Monday, December 9, 2013

Kunskapssamhället

Det svenska kunskapssamhället ser enligt den senaste PISA undersökningen ut att krackelera. De svenska resultaten sjunket över hela linjen, allt har blivit sämre sen den senaste undersökningen för några år sedan. Värt att notera och något som jag inte har hört något om i debatten är att inget land får högre än de toppresultat som gällde år 2000 i den första PISA undersökningen. De stora trenderna är att de asiatiska länderna går framåt medan västvärlden backar. Alltså det är inte bara Sverige som har problem. Kunskapen som man hävdar går att fånga i kvantitativa mått försämras generellt. Även om flera länder har problem med sjunkande resultat (däribland det förut så hypade Finland) så tycker jag att det i Sveriges fall går att ta ut två avgörande faktorer till de sjunkande resultaten de senaste 20 åren. För det första så är det fria skolvalet ett stort misslyckande. Reformen från början av 90-talet är ett fiasko. Det går att ifrågasätta den på så många olika plan men jag nöjer mig med att konstatera att den på ett effektivt sätt har slitit isär den skola som för faktiskt gick att betrakta som likvärdig. För det andra så har lärarutbildningen under en lång tid hållit alldeles för låg nivå. Att du som lärare kan få komma ut i verklighetens klassrum utan att ens ha fått göra praktik är inte annat än en katastrof. Sen har det ju heller inte hjälpt till att lönerna släpat efter och att det för något år sedan gick att komma in på utbildningen med 0.2 på högskoleprovet.

Imorgon följer förslag på lösningar, dock kommer det att bli ännu sämre innan det blir bättre.

Monday, December 2, 2013

Ny diet

Känns bra när ens val blir bekräftade som bra val av forskningen.  Under flera år har jag överkonsumerat chips, det kan jag nog med handen på hjärtat säga nu. Som värst var det under studietiden i Umeå då det kunde bli uppåt 500 gr i veckan. Chips är kanske det godaste som du kan äta när du är lite småhungrig, att känna hur ett OLW sourcream and union chips smälter på tungan är underbart! Men eftersom jag i grunden är en hälsans man med en önskan om att slippa en farlig ölmage och en för tidig död genom hjärt- och kärlsjukdomar har jag nu börjat tänka om. Visst äter jag fortfarande en del chips men nu när jag går längs snacksgången på Willys är det istället de hårda små popcornen jag håller utskick efter. Fyllda med nyttig fullkorn och välgörande antioxidanter gör popcornen min fredagsmys stund till en ren hälsokur. Med en balanserad saltning och lagom mängd olja blir det också nästan lika gått som chips.