Wednesday, April 23, 2014

Turbulent tid

Vad är det som händer i världen egentligen just nu? Ukraina håller på att falla sönder framför våra ögon och spänningarna mellan Kina och Japan kring de små öarna utanför ländernas kuster intensifieras. Egentligen ingen kan säga hur det kommer att sluta men världen har blivit en något mer osäker plats de senaste månaderna. Låt mig fokusera på Ukraina. Putin har såklart en plan med Rysslands agerande och jag tror han kommer fortsätta att uppmuntra de proryska demonstranterna/ockupanterna i det fördolda. Samtidigt kommer den ukrainska delen av det östra Ukraina bli bombarderad med rysk propaganda genom rysk media. Till slut kommer Ryssland te sig som en trevligt alternativ - en fram växande på nytt född stormakt gentemot en genomkorrupt Ukraina lett av nazister, enkelt val! När det folkliga stödet till slut når en majoritet kommer det inte helt osannolikt ske fler folkomröstningar, som likt i fallet Krim, syftar på att göra även den östra delen till en del av den ryska federationen. En process som kommer ta tid och som vi troligen bara har sett början på.

No comments: