Wednesday, July 24, 2013

Ny regering del 3

Jämställdhetsminister - Sara 
På det här området finns det mycket att göra och Sara är precis rätt person för att göra Sverige mer jämställt. Med sina djupa kunskaper om hur samhället skapat strukturer som i allt för länge har gynnat männen kommer Sara direkt att skrida till verket. En första åtgärd blir att lagstifta om kvotering för att få in fler kvinnor i storbolagens styrelser. Männen har blivit inkvoterade av sig själva länge nog! Sara kommer även verka för en ännu mer jämställd föräldraförsäkring där målet självklart ska vara att den ska delas lika mellan män och kvinnor.

Under veckans slut avslutas regeringslistan.

Tuesday, July 23, 2013

Ny regering del 2

Jag besätter inte en hel regering utan jag har valt att fokusera på nyckelposterna.

Finansminister - Nippe 
Även fast Nippe inte helt delar min något pessimistiska omvärldssyn så kan han det här med finanser. Han har en gedigen erfarenhet från bansektorn, både som rådgivare och som chef.  Erfarenheter  som kommer att behövas när väl de svenska storbankerna börjar få problem med sina allt för vidlyftiga bolån. Hans första åtgärd som nytillträdd statsråd blir att successivt börja minska ränteavdraget. Ett avdrag som egentligen är en subvention till dagens bostadsköpare. Nippe lyckas efter mycket nätverkande till sist sy ihop en blocköverskridande lösning och är mycket nöjd.

Utbildningsminister - Macko
Macko har jobbat på golvet som lärare nu ett antal år och känner till vad yrkeskåren behöver, lugn och ro. Politikerna behöver lita på professionen och inte detaljstyra allting hela tiden. Macko som är bra på att nätverka syr ihop en blocköverskridande överenskommelse som slår fast att vinst och skola inte går ihop. Han ser även till att höja lärarlönerna med 5000 kr rakt av. Att få upp statusen på läraryrket är hans högsta prioritet. Han vet att det kommer att ta tid, lång tid men han vet också vikten av att Sveriges viktigaste yrkeskår återigen också är den bästa.

Utrikesminister - Elham  
Elham har många års erfarenhet av att arbeta i Afrika kring olika utvecklingsprojekt. Hon förstår vikten av kommunikation mellan politiker och tjänstemän och börjar omgående verka för ett bättre samarbetsklimat mellan utrikesdepartementet och SIDA. Elham knyter även nya kontakter med utvecklingsländer och sjösätter ett program som gör det möjligt att på ett mer effektivt sätt använda biståndspengarna. Hon börjar även med diplomati arbeta för en reformering av FN och säkerhetsrådet. Världen har inte råd med att vara låst i gamla strukturer när den hela tiden möter nya utmaningar.

Fler poster följer imorgon.

Sunday, July 21, 2013

En ny regering del 1

Har du förtroende för en politiker idag generellt sätt? Tycker du att  de undviker svåra frågor och är idéfattiga? Har du känt stor irritation när det kommer ännu ett goddag yxskaft svar ur te.x Kent Perssons (m) mun? Då är du inte ensam. Jag har under de senaste åren börjat känna en viss trötthet gentemot medietränade politiker som kommer med samma haranger och som sällan har några nya idéer. Jag tror inte det skulle vara omöjligt att om jag själv fick sätta ihop en regering så skulle den efter en viss inkörningstid kunna lyfta de viktiga frågorna och börja med att förändra negativa strukturer i dagens Sverige på ett bättre sätt en den nuvarande extremt trötta alliansregeringen.

Låt säga att jag skulle få vara allsmäktig en stund och presentera en intressant ministerpostlista här på bloggen. Listan är på personer som jag personligen känner och som jag vet är duktiga inom sina respektive områden.

Under de kommande dagarna kommer listan upp och det kanske kommer något politisk utspel...

Tuesday, July 16, 2013

Man är väl praktisk!

Min Cykelrings Vega "ser fin ut men är skräp" cykel fick hjulet punkterat förra veckan. Hann inte i helgen men idag så hade jag avsatt 1 timma för att laga bakhjulet. Att laga cykelpunka är en av få händiga manövrar som jag klarar av. Stärkt av tidigare lyckade lagningar satte jag igång med att försöka få bort hjulet. Efter mycket spring fram och tillbaka uppför trapporna för att hämta nya verktyg fick jag till slut av det smutsiga och rätt så risiga hjulet. - Phu, bara det lätta kvar nu tänkte jag.

.................. 1,5 timmar senare var det till slut klart.

Total tid: 2,5 timma.

Stämning

Rasade om att City Gross skulle börja erbjuda sina kunder att köpa vin om de beställde på nätet. Förra veckan stämde Systemet City Gross, jag hoppas innerligt att de åker ditt så det svänger om det.