Monday, December 8, 2014

Extra val - oklart läge

Gjorde Stefan Löfven rätt när han slog fast att extra val kommer att utlysas efter den 29 december? Beror nog på vilket parti man håller på. Men för S hade det varit helt ohållbart att sitta kvar och regera på Alliansens budget. Att även skicka tillbaka budgeten till finansutskottet hade varit en dålig idé, den hade inte gått att omförhandla och Löfven hade framstått i ännu sämre dager om han väntat och kört en runda till. Så nu har vi högst troligen en extra val på den 22 mars. Men kommer så mycket att ändras? Jag tror tyvärr inte det, det enda partiet som kommer att gå klart framåt är troligen Sd, det känns hemskt men jag kan inte se annat just nu.

Men det verkar bli ett högt valdeltagande och en hel del väljare kan tänka sig att byta parti. Nu är det upp till de etablerade partierna att inte lämna walk over till Sd i migrationspolitiken, humana alternativ med konstruktiva åtgärder för att få till en mer välfungerande flyktingmottagning krävs!

Tuesday, December 2, 2014

Regeringskris idag - Sd samarbete imorgon

Inte helt oväntat besked från Sd idag att de kommer att stödja Alliansens budget. Regeringskrisen är ett faktum och det troliga är att Stefan Löfven avgår som statsminister efter nyår. Vad som händer sen är något oklart.

Det troliga är att Löfven återkommer som statsminister men då enbart med en ren S regering. Enbart då kan han få igenom någon typ av S färgad politik. Det kommer inte finnas utrymme för vänstersvängar på något sätt, tyvärr. Jag tror helt klart att Sverige i vissa avseenden behöver en vänstersväng. Tex när det gäller det fria skolvalet, vårdvalet och infrastruktur. 

Men som sagt det kan vi bara glömma, Alliansen kommer att hålla ihop för att inför nästa val peka på att de är det enda rimliga regeringsalternativet. Sanningen är dock att inget block kommer att få en stabil majoritet så länge som Sd har runt 10-15 % av väljarkåren i sin hand. Att vi i Sverige över två val kommer ha minoritetsregeringar som inte kommer att samarbeta med Sd eller gå den mer främlingsfientliga opinionen till mötes bedömer jag som osannolikt. Sd systerpartier sitter eller har suttit vid makten i våra nordiska grannländer och det kommer att ske i Sverige också. Inget att se fram emot men just nu går det åt det hållet. Såklart kan de ske stora svängningar i opinionen men att vi i Sverige skulle bli markant nöjdare med migrationspolitiken under de kommande 5 åren känns inte särskilt troligt.