Monday, December 8, 2014

Extra val - oklart läge

Gjorde Stefan Löfven rätt när han slog fast att extra val kommer att utlysas efter den 29 december? Beror nog på vilket parti man håller på. Men för S hade det varit helt ohållbart att sitta kvar och regera på Alliansens budget. Att även skicka tillbaka budgeten till finansutskottet hade varit en dålig idé, den hade inte gått att omförhandla och Löfven hade framstått i ännu sämre dager om han väntat och kört en runda till. Så nu har vi högst troligen en extra val på den 22 mars. Men kommer så mycket att ändras? Jag tror tyvärr inte det, det enda partiet som kommer att gå klart framåt är troligen Sd, det känns hemskt men jag kan inte se annat just nu.

Men det verkar bli ett högt valdeltagande och en hel del väljare kan tänka sig att byta parti. Nu är det upp till de etablerade partierna att inte lämna walk over till Sd i migrationspolitiken, humana alternativ med konstruktiva åtgärder för att få till en mer välfungerande flyktingmottagning krävs!

No comments: